Oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są alternatywą kształcenia  dla studiów wyższych i szkoły doktorskiej .    Pozwalają one na zdobycie dodatkowych uprawnień osobom, które posiadają co najmniej dyplom studiów pierwszego stopnia – innymi słowy , że w celu odbycia  ich należy donieść dokumentację w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Zapoznaj się: Oferta studiów podyplomowych

Należy , że każda uczelnia posiada swój zakres wymagań odnośnie do formalności. Edukacja kończy się świadectwa – nie podobnie jak w przypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można skończyć w wielu specjalnościach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze szkół proponujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można skończyć specjalności z zakresu na przykład innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji oraz Bhp.

Studia podyplomowe dla pedagogów

Istnieje rozległa paleta specjalności studiów podyplomowych dla pedagogów, wśród których można odszukać takie specjalności jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i wiele innych. Studia podyplomowe dla nauczycieli są znakomitą postacią dokształcania się, pozwalającą na zdobycie dodatkowych uprawnień i stały rozwój kompetencji. Przy wyborze uczelni i specjalności należy zwrócić uwagę   na to czy program kształcenia jest zgodny  z najnowszymi regulacjami i wzorcami prawnymi|, tyczącymi się kształcenia nauczycieli – jeżeli pozyskana jest zgodność podstawy programowej z przepisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są cenne na rynku pracy. Istotne jest aby kierunek studiów wybierać pod w rzeczywistości pożądane przez nas kwalifikacje – dostępne są zarazem specjalności dokształcające w określonych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są rozwinięciem studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe z pedagogiki

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkolnych to w znacznym stopniu studia z pedagogiki. Pośród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania określonych przedmiotów szkolnych, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Obszerna propozycja  dostępnych kierunków zmusza do zastanowienia się nad sprecyzowaniem pożądanej ścieżki awansu w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem warto byłoby zaznajomić się z kompetencjami, używanymi po skończeniu specjalności oraz ich kompatybilnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych   miastach w Polsce  istnieją szkoły proponujące studia podyplomowe – a także studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie największe uczelnie posiadają kwalifikacje ważne do prowadzenia studiów podyplomowych: m.in. – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wyborem uczelni kluczowe jest objaśnienie kierunku jaki nas interesuje – propozycje oraz program kształcenia różnią się pomiędzy uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest doskonałym wyborem dla osób szukających studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona obszerną ofertę kierunków skierowanych właśnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i dużo innych.